Словник термінів

Біоптат – шматочок тканини, отриманий під час проведення біопсії.
 
Гістологічне дослідження – дослідження тканини під мікроскопом.
 
Елімінація – виведення вірусу з організму людини.
 
Імуносупресія – пригнічення імунітету внаслідок дії різноманітніх зовнішніх і внутрішніх факторів.
 
Інтерферон – захисний білок, який виробляется клітиною внаслідок вірусної інфекції.
 
Кольпоскопія – інструментальне обстеження піхви та шийки матки за допомогою кольпоскопа (спеціальній медичний оптичний прилад).
 
Конізація – хірургічна маніпуляція, при проведенні якої видаляється конусоподібний фрагмент шийки матки для проведення гістологічного дослідження.
 
Маніфестація – поява перших симптомів захворювання.
 
Персистенція – збереження вірусу в клітинах організму без розвитку гострої інфекції з яскравими клінічними проявами.
 
ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція) -  метод молекулярної діагностики, який дозволяє виявити нуклеїнову кислоту вірусу в біологічному матеріалі. 
 
Преінвазивна карцинома (рак in situ) шийки матки -  пухлина, яка проростає всю товщу шийки матки, але не виходить за її межі (не поширюєтся на тіло матки та інші тканини). 
 
Проліферація – збільшення числа клітин внаслідок їх поділу, що призводить до росту тканини.
 
Псевдоерозія шийки матки – зміщення зони переходу циліндричного в багатошаровий плоский епітелій.
 
Рецидив – повторне виникнення симптомів хронічного захворювання.
 
Серотипи – підвид вірусу (або мікроорганізму), який відрізнается від інших своїми антигенними характристиками. 
 
Цитостатики – группа лікарських засобів, які викликають порушення поділу клітин і таким чином стримують розростання патологічно зміненої тканини.